جهت ورود به سایت هر مدرسه بر روی نام آن مدرسه کلیک نمایید .

دبستان دخترانه 1

نشاني مدرسه :فلكه صادقيه - بلوار فردوس - بين گلستان و رامين
تلفن : 44073931
فكس : 44098308
آدرس پست الكترونيكي : sama1dschool@sama-schools.ir
 

دبستان دخترانه 2

نشاني مدرسه :خيابان شريعتي - بالاتر از پل رومي - ايستگاه رضايي - كوچه نبوي
تلفن : 22234227
فكس : 22211224
آدرس پست الكترونيكي : sama2dschool@sama-schools.ir
 

دبستان پسرانه 1

نشاني مدرسه :جنت آباد شمالي- بلوار ايرانپارس- خيابان شقايق
تلفن :  44843448 - 44843449
فكس : 44818131
آدرس پست الكترونيكي : sama1bschool@sama-schools.ir
 

دبستان پسرانه 2

نشاني مدرسه :خیابان پاسداران ، خیابان شهید کریمیان
تلفن :  9-22565468

آدرس پست الكترونيكي : sama2bschool@sama-schools.ir
 

راهنمايي دخترانه 1

نشاني مدرسه :خيابان شريعتي - بالاتر از پل رومي - ايستگاه رضايي - كوچه نبوي
تلفن : 22234227
فكس : 22211224
آدرس پست الكترونيكي : sama1dguidance@sama-schools.ir


 

راهنمايي دخترانه 2

نشاني مدرسه :بلوار دهكده المپيك-بالاتر از سه راه زيبا دشت -كوچه شهيد مصطفه كاهه
تلفن :  44719480-44714530
فكس : 44709770
آدرس پست الكترونيكي : sama2dguidance@sama-schools.ir

 

راهنمايي پسرانه 1


نشاني مدرسه :كارگر شمالي - نبش جيابان 17 - جنب مسجد النبي
تلفن :  88633524-88635684
فكس : 88638326
آدرس پست الكترونيكي : sama1bguidance@sama-schools.ir
 

راهنمايي پسرانه 2

نشاني مدرسه :شميران - دزاشيب - بوعلي - پلاك 356
تلفن :  22213794
فكس : 22213774
آ
درس پست الكترونيكي : sama2bguidance@sama-schools.ir
 

راهنمايي پسرانه 3

نشاني مدرسه :دهكده المپيك - ميدان المپيك - خ اميركبير - روبروي بازار روز
تلفن 44105755– 44144243
فكس : 44109141
آدرس پست الكترونيكي : sama3bguidance@sama-schools.ir

 

راهنمايي پسرانه 4

نشاني مدرسه :جنت آباد شمالي- بلوار ايرانپارس- خيابان شقايق - كوچه 16
تلفن :  44816040 - 44818141
فكس : 44818131
آدرس پست الكترونيكي : sama4bguidance@sama-schools.ir

 

راهنمایی پسرانه 5

نشاني : همت غرب شاهین شمالی بالاتر از 35 متری گلستان خیابان 7 شرقی
تلفن :  44604855

آدرس پست الكترونيكي sama5bguidance@sama-schools.ir

راهنمایی پسرانه 6

نشاني مدرسه :خيابان پاسداران - انتهاي بوستان ششم - پلاك 115
تلفن :  22517245
فكس : 22534481
آدرس پست الكترونيكي sama6bguidance@sama-schools.ir

دبيرستان دخترانه 1

نشاني مدرسه :خيابان شريعتي - بالاتر از پل رومي - ايستگاه رضايي - كوچه نبوي
تلفن : 22234227
فكس : 22211224
آدرس پست الكترونيكي :: sama1dhigh@sama-schools.ir

دبيرستان دخترانه 2

نشاني مدرسه :بلوار دهكده المپيك - سه راه زيبا دشت - قبل از پل زير گذر - كوي شهيد صحت - كوچه دهم
تلفن :  44713841-44710203
فكس : 44719432
آدرس پست الكترونيكي :: sama2dhigh@sama-schools.ir

دبيرستان دخترانه 3

نشاني مدرسه :بزرگراه چمران - پل مديريت - بلوار فرهنگ - كوچه سما
تلفن :  22080391
فكس : 22092140
آدرس پست الكترونيكي : sama3dhigh@sama-schools.ir

دبيرستان پسرانه 1

نشاني مدرسه :خيابان پاسداران - انتهاي بوستان ششم - پلاك 115
تلفن :  22517245
فكس : 22534481
آدرس پست الكترونيكي : sama1bhigh@sama-schools.ir

دبيرستان پسرانه 2

نشاني مدرسه :جنت آباد شمالي- بلاتر از ايرانپارس- گلزار شرقي
تلفن :  44826111-44825424
فكس : 44824049
آدرس پست الكترونيكي : sama2bhigh@sama-schools.ir

دبيرستان پسرانه 3

نشاني مدرسه :ميني سيتي - خيابان ارتش - بعد از پل شهيد بابائي - پل نوبهار - كوچه نوبهار - كوي فرهنگيان
تلفن :  22444228
فكس : 22450249
آدرس پست الكترونيكي : sama3bhigh@sama-schools.ir

دبيرستان پسرانه 4

نشاني مدرسه :كارگر شمالي - نبش جيابان 17 - جنب مسجد النبي
تلفن :  88028233-88010422
فكس : 88010227
آدرس پست الكترونيكي : sama4bhigh@sama-schools.ir

 

 
www.sama-schools.ir © 83-92 • Privacy Policy • It team of Sama Deputy's tehran گروه فناوری اطلاعات معاونت سما تهران